Wat

Therapeutische praktijk voor individuen, koppels en gezinnenPsychotherapie bestaat doorgaans uit een reeks van ontmoetingen, met een zekere regelmaat, tussen de cliënt en de therapeut. Tijdens deze ontmoetingen heb je diepgaande gesprekken. Naast gesprekken kan er ook gewerkt worden met non-verbale middelen (muziek, kunst, familieopstellingen, hypnose,...). Psychotherapie kan individueel verlopen, in groep, met een koppel of met een gezin.

Het doel van een psychotherapeutische behandeling is je psychisch probleem te verhelpen of je te helpen er beter mee leren om te gaan.

De duurtijd van een therapie kan verschillen van één diepgaand gesprek tot vele gesprekken over meerdere jaren.

Wanneer psychotherapie? Een stap maken om psychische hulp in te schakelen is niet altijd gemakkelijk. Vaak liggen er gevoelens zoals depressie, spanning, angst, onvrede of onrust ten grondslag aan het probleem. Er is niet een eenduidig antwoord te geven wanneer het raadzaam is hulp in te schakelen. Mensen willen psychische problemen vaak zelf de baas worden, maar anderzijds lukt dit niet altijd zelf en dan is het beter om hulp te zoeken wanneer de klachten nog niet te lang aanwezig zijn en zijn doorontwikkeld tot grote problemen.

Psychotherapie kan worden ingezet bij o.a. angstproblemen, depressieve stemming, zingevingsvragen, verslavingsproblemen, existentiële problemen, partnerrelatieproblemen...